GENEL BİLGİLENDİRME

2023-2024 öğretim dönemi, 24 Eylül 2023 – 02 Haziran 2024 tarihleri arasında toplam 32 haftalık ders programını kapsar. Dönem başlangıç tarihinden sonra kayıt yaptıran kursiyer, kalan eğitim süresince öğretim görür.

Dönem başlangıç tarihinden sonra kursa kayıt yaptıran kursiyer, kalan eğitim süresince öğretim görür ve kurs ücretini kalan haftaya oransal olarak öder.

Kursiyer, belirlenen yıllık kurs bedelini peşin veya aylık belirlenecek vadelerle öder. Kayıt sırasında, ilk ayın kurs ücreti tahsil edilir. Diğer ödemeler ise her ayın 1. ile 10. günleri arasında ödenmesi gerekmektedir.

Yangın, deprem, sel vb. doğal afetler ile olağanüstü hal, sıkıyönetim, seferberlik, salgın hastalıklar vs. gibi durumlar ‘mücbir sebep’ kapsamında kabul edilir ve bu nedenlerden kaynaklanan gecikme ve ders iptallerinden kurum sorumlu değildir.

18 yaş altı kursiyerlerin velileri, kursiyeri dersten zamanında teslim almakla yükümlüdür. Kursiyerin, kurs saatleri dışındaki güvenliğinden tamamen veli sorumludur. Kursiyeri, velisi dışında başka bir kişinin teslim alması durumunda, teslim alacak kişinin adı ve yakınlık derecesi mutlaka kuruma bildirilmelidir.

Kursiyerler ve veliler kurum ile ilgili her türlü talep ve isteklerini kuruma yazılı olarak bildirmek zorundadırlar.

Kursiyer, M.E.B. Özel Öğretim Kurumları Yönetmelik ve Disiplin kurallarına uymakla yükümlüdür. Kursiyerin, kurum çalışanları ile diğer kursiyerlere genel ahlak kuralları çerçevesi haricinde davranışta bulunması durumunda, kurum tek taraflı olarak ücret iadesi yapmaksızın fesih hakkına sahiptir.

Milli ve Dini Bayram tatillerinde öğretim yapılmaz.

Kişisel eşyaların kaybolmasından kurum sorumlu değildir.

DEVAMSIZLIK ve TELAFİ DERSLERİ HAKKINDA

Kursiyer, olağanüstü ve kurumca kabul görecek sebeplerle ve bunların kuruma sunulacak belgelerle desteklendiği hallerde (sağlık belgesi, yakınının vefatı vb.), devam edemediği derslere karşılık ücretsiz telafi dersi alma hakkına sahiptir.

Kursiyerin hafif hastalık, özel ya da iş/okul sebeplerinden (okul gezisi/iş seyahati, sınav  vb.) dolayı derse gelmemesi durumunda telafi dersi ve/veya ücret iadesi yapılmaz. Ders kaçırma halinde, talep edilmesi durumunda ek ders ücret karşılığında telafi dersleri yapılabilir. Bu durumda, özel ders ücreti esas alınır.

Kurstan kaynaklanan veya Milli Eğitim Bakanlığı’nın talimatıyla (öğretmenin rahatsızlığı, hava muhalefeti vb.) gerçekleştirilemeyen dersler, dönem sonuna eklenmek suretiyle veya öğretmenin ve kursiyerin programına uygun şekilde dönem içerisinde farklı bir gün ve saatte tamamlanır.

Öğretmen ile kursiyer/veli arasında karşılıklı olarak belirlenen tarih ve saatte telafi dersine gelinmemesi durumunda, telafi dersi yapılmış sayılır.

Yukarıda belirtilen haller dışındaki telafi talepleri kabul edilmeyecektir.

DÖNEM BİTMEDEN KURSTAN AYRILMA

Kursiyer, belirlenen dönem için kesin kayıt yaptırmış sayılır. Ancak dönem sona ermeden kurumdan ayrılmak isteyen Kursiyer veya Velisi, ayrılma bildirimini yaptıktan itibaren 15 gün sonra ilişkisini kesebilir. 15 günün bitim tarihine kadar tahakkuk edecek ücreti, derse gelmese dahi öder. İsterse bu sürede derslere devam etme hakkına sahiptir. Bu durumda, kursiyer/veli, ayrılma belgesine imza attığı tarih itibariyle, kalan ödemelerini yapmaksızın kurumdan ayrılabilir.

İLETİŞİM BİLGİLERİNİN DEĞİŞİMESİ DURUMUNDA

Kurum, dönem boyunca bilgilendirme, hatırlatma ve dersler ile ilgili -Whatsapp aracılığı ve SMS ile- duyuru mesajları göndermektedir.
Bu nedenle, iletişim bilgilerinde herhangi bir değişiklik olması durumunda kuruma yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir.  Aksi takdirde, önceki adreslerine ve GSM numaralarına yapılacak olan her türlü bildirimin kendisine yapılmış sayılacaktır.

(toplu SMS’e kapalı veya herhangi bir sebepten dolayı ulaşmayan mesajlardan ÖZEL ETÜT MÜZİK KURSU sorumlu değildir.)


ECE ÖZDİKİCİ ile ATÖLYE ÇALIŞMALARI bu dönem itibariyle Etüt Müzik’te.